อบรมครูปฐมวัยออนไซต์

อบรมครูปฐมวัยออนไซต์

 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทั้งการปั้นดินน้ำมัน และ การสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ สวยงาม

โครงการอบรมแบบ On Site.] ในหมวดศิลปะหัตกรรมกับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทั้งการปั้นดินน้ำมัน และ การสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ สวยงาม🔥📌 ลิงค์สมัครอบรม โครงการผลิตสื่อโมเดล“เรื่อง การปั้นดินน้ำมันสัตว์ป่าสวยงาม” 👉 https://www.mtr4263.com/tr96✅วันที่ 29 กรกฎาคม 2567⏰เวลา 09.00-16.00 […]

อบรมครูปฐมวัยออนไซต์

โครงการอบรมการผลิตสื่อ “การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ”

 โครงการอบรมการผลิตสื่อ “การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ”กับสื่องานศิลปะ สวยๆ ที่เต็มไปด้วยความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง#ห้ามพลาดรีบสมัครเลย!!  ลิงค์สมัครอบรม https://www.mtr4263.com/tr95 อบรมวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ได้รับใบประกาศนียบัตร (จำนวน 6 ชั่วโมง) มีคลิปวีดีโอย้อนหลังให้

อบรมครูปฐมวัยออนไซต์

โครงการอบรมผลิตสื่อ active learning วงล้อหรรษาเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย และ โครงการอบรมผลิตสื่อหนังสือ pop up วงกลม หน่วย เด็กดีมีวินัยโครงการอบรมผลิตสื่อ active learning วงล้อหรรษาเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย และ

โครงการอบรมออนไลน์หัวข้อใหม่ แบบสุดคุ้ม ได้ทั้งความรู้,สื่อสวยๆ,และยังมีไฟล์สวยๆแถมเสริมการเรียนรู้ และยังได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วยว้าวๆ ดีแบบนี้ห้ามพลาดน๊าา รีบสมัครเลยจ้า!!!  ลิงค์สมัครอบรม https://www.mtr4263.com/p-tr941.).โครงการอบรมผลิตสื่อ active learning วงล้อหรรษาเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย อบรมวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวน 6 ชั่วโมง มีคลิปวีดีโอย้อนหลังให้รับชม 2.)โครงการอบรมผลิตสื่อหนังสือ pop up วงกลม

อบรมครูปฐมวัยออนไซต์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง”

การสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก และครูกับผู้ปกครองถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ในการ ส่งเสริมการศึกษาเพราะในขณะที่ครูอย่างเราทราบและสังเกตเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนแสดงออกมาที่โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นบุคคลที่จะสังเกตเห็นพฤติกรรมที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างของนักเรียนเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้าน ดังนั้นเราจึงไม่ควรตัดสินพฤติกรรม และความสามารถของนักเรียนเฉพาะด้านที่เราเห็นแต่ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว การได้พูดคุยสื่อสารกับผู้ปกครองบ่อยครั้ง จึงเป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้เราทราบถึงพฤติกรรมหรือความสามารถของเขาในอีกด้วยหนึ่ง เพื่อที่เราสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือส่งเสริมนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้บริษัทมีเดียแอนด์เทรนนิ่งจำกัด จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง” ขึ้น เพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจระหว่างครูกับเด็ก และครูกับผู้ปกครอง

Scroll to Top