หน้าแรก

Cove1
ทีมวิทยากร (1)
previous arrow
next arrow
หลักสูตรอบรมที่เปิดลงทะเบียน

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด เชี่ยวชาญในการอบรมครูปฐมวัย โดยมีการอบรมหลากหลายรูปแบบทั้งในสถานที่จริงและออนไลน์ เน้นการพัฒนาทักษะการสอนและการใช้เทคโนโลยีในการสอน เพื่อให้ครูนำความรู้ไปใช้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆ

สถิติการจัดอบรม

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
0
จำนวนโครงการ
0
จำนวนวิทยากร
0

เราพร้อมให้บริการทั่วประเทศทั้งการอบรมแบบ online และ onsite

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด รับจัดงานอบรมทั่วประเทศ

จากประสบการณ์การจัดอบรมจากทั่วประเทศ บริษัทจึงมีศักยภาพในการเป็นออแกไนซ์รับจัดโครงการและกิจกรรมการอบรมให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาฝนหน่วยงานราชการ และเอกชนทั่วประเทศ 

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไซต์

อบรมออนไซต์ทั่วประเทศ

อบรมออนไลน์ผ่าน zoom

อบรมด้วยตนเองผ่านคลิปวีดีโอ

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

เราเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการสอนของครูปฐมวัย

Scroll to Top