อบครูครูปฐมวัยออนไซต์, อบรมครูปฐมวัย

 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทั้งการปั้นดินน้ำมัน และ การสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ สวยงาม

โครงการอบรมแบบ On Site.] ในหมวดศิลปะหัตกรรมกับ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทั้งการปั้นดินน้ำมัน และ การสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ สวยงาม🔥📌 ลิงค์สมัครอบรม โครงการผลิตสื่อโมเดล“เรื่อง การปั้นดินน้ำมันสัตว์ป่าสวยงาม” 👉 https://www.mtr4263.com/tr96✅วันที่ 29 กรกฎาคม 2567⏰เวลา 09.00-16.00 […]