โครงการอบรม เรื่อง นวัตกรรม แผนการสอนหน้าเดียว

July 17, 2023 0 Comments

🔰อบรม วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566
✅เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
✅อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง