โครงการอบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการทักษะและสาระการเรียนรู้แนวใหม่ด้านภาษาอังกฤษเพื่อวางรากฐานสำหรับเด็กปฐมวัย”ตามแนวการสอนของประเทศอังกฤษและฟินแลนด์

โครงการอบรมออนไลน์หัวข้อใหม่‼️ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการทักษะและสาระการเรียนรู้แนวใหม่ด้านภาษาอังกฤษเพื่อวางรากฐานสำหรับเด็กปฐมวัย”ตามแนวการสอนของประเทศอังกฤษและฟินแลนด์

ลิงค์สมัคร > https://training-mtr4289.com/

อบรม วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

อบรมออนไลน์ผ่าน zoom

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง

อาจารย์ณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)

โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

Scroll to Top