โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการทักษะและสาระการเรียนรู้แนวใหม่ด้านภาษาอังกฤษเพื่อวางรากฐานสำหรับเด็กปฐมวัย”ตามแนวการสอนของประเทศอังกฤษและฟินแลนด์

  • อบรม วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

  • อบรมออนไลน์ผ่าน zoom

  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง

  • วีดีโอย้อนหลังการอบรมผ่านทาง Youtube

  • ค่าสมัครท่านละ 200 บาท

สิ่งที่คุณครูจะได้รับ 

สิ่งที่ครูจะได้รับ
1.เอกสารความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรีบนการสอนแบบบูรณาการ
2.เอกสารความสำคัญการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
3.เอกสารแนวคิด และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการของประเทศอังกฤษ และ ประเทศฟินแลนด์
4.ตัวอย่าง แผนการสอนบูรณาการปฐมวัย แทรกกิจกรรม หลัก6กิจกรรม พร้อมใบงาน ใบความรู้ สื่อการสอน แบบบันทึกหลังการสอน และ การยื่นขอ ข้อเสนอแนะผู้บริหาร จำนวน 4 แผน

Scroll to Top