โครงการผลิตสื่อทัตสุขภาพปฐมวัย (หนูน้อยฟันดีมีสุข)

🔰อบรม วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2566
เวลา09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
✅อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 3 ชั่วโมง
✅ฟรีไฟล์งานอบรม

Scroll to Top