โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้เพื่อประกอบแผนการสอน หน่วย ข้าวมหัศจรรย์ สำหรับเด็กปฐมวัย

🔰อบรม วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)
✅อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง
✅ค่าสมัครท่านละ 100 บาท
🔱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)
🔱  โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

Scroll to Top