หลักสูตรนวัตกรรมสร้างสื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดด้วยสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย Genially

เพื่อพัฒนาสื่อนำเสนอผลงานหลากหลายสไตล์ และสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ แนวทางในการผสมผสานของการเรียนแบบปกติกับการเรียนแบบออนไลน์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดทางเลือกที่ดีและเหมาะสมให้แก่ผู้เรียน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อการเรียนรู้และผู้เรียนแบบออนไลน์ เป็นการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย Genially (Interactive Knowledge Media Development With Genially)

** โปรแกรมออนไลน์ อบรมผ่าน Computer **

🔰อบรม วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)
✅อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง
✅ค่าสมัครท่านละ 189 บาท
🔱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)
🔱  โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

ตัวอย่างสื่อที่ผลิตด้วย Genially

Scroll to Top