โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมหนังสือ Big Book หัดอ่านพยัญชนะไทย – อังกฤษ

June 16, 2023 0 Comments

🔰อบรม วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

✅อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง
✅ค่าสมัครท่านละ 100 บาท
✅ฟรีไฟล์งาน
✅ ฟรีใบงาน หน่วยที่ 1-10
🔱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)
🔱 โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)