หลักสูตร “การออกแบบและสร้างสื่อนำเสนอผลงานแบบ Motion Graphic Multimedia ด้วย PowerPoint”

  • หลักสูตรนี้จะสอนการเรียนรู้วิธีการคิดงานออกแบบ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว Motion Graphic ให้เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ และเป็นสื่อที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างสรรค์งาน Motion Graphic ออกมาในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเคลื่อนไหว โดยเน้นทักษะด้านการใช้เครื่องมือในการสร้างวัตถุ การสร้างภาพ ไอคอน
    เพื่อนำไปใช้ประกอบการนำเสนอผลงาน งานประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา เป็นต้น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้
• สามารถใช้งาน PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้
• ได้เรียนรู้และดึงเอาความสามารถของ PowerPoint มาใช้สร้างสื่อ Motion Graphic ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ได้เรียนรู้กฎการวางองค์ประกอบ การจับคู่สี สร้างงานดีไซน์ให้สวยล้ำ
• ทริปและเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบของสื่อ

🔰อบรม วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)
✅อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง
✅ค่าสมัครท่านละ 189 บาท
🔱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)
🔱 โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

Scroll to Top