การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น และกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

  • อบรม วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

  • ณ สวนอาหารนกน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง

  • ค่าสมัครท่านละ 500 บาท

  • อบรม วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

  • ณ โรงแรมกระบี่รอยัล เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง

  • ค่าสมัครท่านละ 600 บาท

Scroll to Top