โครงการผลิตสื่อกิจกรรมวันไหว้ครูจากวัสดุรีไซเคิล

May 31, 2023 0 Comments

  • อบรม วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. (6 ชั่วโมง)

  • อบรมออนไลน์ผ่าน zoom

  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง

  • วีดีโอย้อนหลังการอบรมผ่านทาง Youtube

  • ค่าสมัครท่านละ 89 บาท