โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนและเกมเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์

โครงการอบรมออนไลน์หัวข้อใหม่! โครงการสร้างสื่อการสอนและเกมเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์

ลิงค์สมัครอบรม> https://shorturl.asia/xYhsC

-เพื่อพัฒนาสื่อนำเสนอผลงานหลากหลายสไตล์ และสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์

-แนวทางในการผสมผสานของการเรียนแบบปกติกับการเรียนแบบออนไลน์

-การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ

-ส่งเสริมให้เกิดทางเลือกที่ดีและเหมาะสมให้แก่ผู้เรียนและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อการเรียนรู้และผู้เรียนแบบออนไลน์

-เป็นการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย Genially (Interactive
Knowledge Media Development With Genially)

** โปรแกรมออนไลน์ อบรมผ่าน Computer **

อบรม วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)

โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

Scroll to Top