โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การผลิตสื่อ (ระบบสุริยะจักรวาล+ลูกแก้วหรรษา) [รุ่นที่ 1/6]

โครงการอบรมครูปฐมวัยออนไลน์
รุ่นที่ 1/6 การผลิตสื่อ (ระบบสุริยะจักรวาล+ลูกแก้วหรรษา)
อบรม วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
》 https://training-mtr4289.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)
โทร : 093-578-6516 ( คุณกบ )

Scroll to Top