โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การผลิตสื่อนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้เพื่อประกอบแผนการสอน หน่วย ข้าวมหัศจรรย์ สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการอบรมออนไลน์หัวข้อใหม่!! โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้เพื่อประกอบแผนการสอน หน่วย ข้าวมหัศจรรย์ สำหรับเด็กปฐมวัย

ลิงค์สมัครอบรม> https://training-mtr4289.com/

อบรม วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

อบรมออนไลน์ผ่าน zoom

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)
โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)
Scroll to Top