โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง ผลิตสื่อนวัตกรรมหนังสือ Big Book หัดอ่านพยัญชนะไทย – อังกฤษ

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมหนังสือ Big Book หัดอ่านพยัญชนะไทย – อังกฤษ

ลิงค์สมัครอบรม > https://training-mtr4289.com/

อบรม วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนยายน 2566

เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

อบรมออนไลน์ผ่าน zoom

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง

ฟรีไฟล์งาน

ฟรีใบงาน หน่วยที่ 1-10

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)

โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

Scroll to Top