โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การผลิตสื่อ (หนังสือมหัศจรรย์) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นส่วนร่วมประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 25-32 สำหรับเด็กปฐมวัย” [รุ่น 2/4]

เรื่อง [หนังสือมหัศจรรย์]  สนใจสมัครต่อในรุ่น 2/4
“การผลิตสื่อ (หนังสือมหัศจรรย์) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นส่วนร่วมประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 25-32 สำหรับเด็กปฐมวัย”
》 https://training-mtr4289.com/

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)
โทร : 093-578-6516 ( คุณกบ )

 

Scroll to Top