โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี เรื่องสื่อตกแต่งห้องเรียน (สื่อหลากหลาย)

โครงการอบรมออนไลน์ โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี เรื่องสื่อตกแต่งห้องเรียน (สื่อหลากหลาย)

อบรมวันที่ 2 เมษายน 2566

ลิงค์สมัครอบรม https://training-mtr4289.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)

โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

Scroll to Top