โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การผลิตสื่อ (สมุดกิจกรรม) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นส่วนร่วมประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 33-40 สำหรับเด็กปฐมวัย” [รุ่น 1/5]

เรื่อง [สมุดกิจกรรมและหัวสัตว์หรรษา] 

สนใจสมัครต่อในรุ่น 1/5 “การผลิตสื่อ (สมุดกิจกรรม) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นส่วนร่วมประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 33-40 สำหรับเด็กปฐมวัย”

》https://training-mtr4289.com/ 

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)
โทร : 093-578-6516 ( คุณกบ )

Scroll to Top