โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้ เรื่อง โมเดลเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมออนไลน์หัวข้อใหม่ โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้ เรื่องโมเดลเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกลิงค์เพื่อสมัครอบรม  https://training-mtr4289.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)

โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

Scroll to Top