โครงการอบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหัวข้อใหม่‼️‼️
กับ [โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็ศูนย์กลาง]
ลิงค์สมัครอบรม  https://training-mtr4289.com/
อบรม วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
(6 ชั่วโมง)
อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)

โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

Scroll to Top