โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบและสร้างสื่อนำเสนอผลงานแบบ Motion Graphic Multimedia ด้วย PowerPoint”

โครงการอบรมออนไลน์หัวข้อใหม่!!
หลักสูตร “การออกแบบและสร้างสื่อนำเสนอผลงานแบบ Motion Graphic Multimedia ด้วย PowerPoint”

ลิงค์สมัครอบรม> https://training-mtr4289.com/

หลักสูตรนี้จะสอนการเรียนรู้วิธีการคิดงานออกแบบ
และการสร้างภาพเคลื่อนไหว Motion Graphic ให้เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
และเป็นสื่อที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างสรรค์งาน
Motion Graphic ออกมาในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเคลื่อนไหว
โดยเน้นทักษะด้านการใช้เครื่องมือในการสร้างวัตถุ
การสร้างภาพ ไอคอน เพื่อนำไปใช้ประกอบการนำเสนอผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา เป็นต้น

อบรม วันเสาร์ที่ 24 มิถุนยายน 2566

เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

อบรมออนไลน์ผ่าน zoom

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)

โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

Scroll to Top