โครงการอบรมออนไลน์การผลิตสื่อ BIGBOOK ดับเบิ้ลสไลด์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการรู้ค่า จำนวน และ ตัวเลข 1-10 หน่วย ผัก ผลไม้ (เพื่อเป็นสื่อประกอบ ประเด็นท้าทาย การพัฒนางาน PA)

-อบรมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
– เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น (จำนวน 3 ชั่วโมง)
– ฟรีไฟล์แถมเกมการศึกษา
-มีใบประกาศนียบัตรให้จำนวน 3 ชั่วโมง
– มีคลิปวีดีโอ YouTube ย้อนหลังให้
– อบรมผ่าน zoom
– ราคา 69 บาท

Scroll to Top