โครงการอบรมออนไลน์ “การผลิตสื่อ DIYโมเดลหน่วยกลางวันกลางคืน จากวัสดุเหลือใช้”

November 19, 2023 0 Comments

-อบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
– เวลา 9:00 น ถึง 16:00 น (จำนวน 6 ชั่วโมง)
-มีใบประกาศนียบัตรให้จำนวน 6 ชั่วโมง
– มีคลิปวีดีโอ YouTube ย้อนหลังให้
– อบรมผ่าน zoom
– ราคา 99 บาท
-ฟรี
ไฟล์ใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์
-ฟรีไฟล์กิจกรรมเกมการศึกษา