โครงการสร้างสื่อการสอนและเกมเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์

July 17, 2023 0 Comments

** โปรแกรมออนไลน์ อบรมผ่าน Computer **
🔰อบรม วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
✅เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)
✅อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง