ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา 15-16 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยประจำปี 2567
จัดอบรมให้กับทาง อบต.เกาะกลาง

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไซต์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา 15-16 มิถุนายน 2567

Scroll to Top