โครงการบอรมออนไลน์ เรื่อง การอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้นานาสัตว์โลก (วงจรชีวิต นก ผีเสื้อ เต่าทอง ฤดูฝน ไก่ กบ )

โครงการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้นานาสัตว์โลก (วงจรชีวิต นก ผีเสื้อ เต่าทอง ฤดูฝน ไก่ กบ )
ลิ้งค์สมัคร https://training-mtr4289.com/

อบรมวัน ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. รวม 6 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ผ่าน zoom

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง) 
โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)
Scroll to Top