โครงการการผลิตสื่อ POPUP มหัศจรรย์ เรื่องวันแม่แห่งชาติ

🔰อบรมวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
🔰 เวลา 19.00-20.30 น.
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 1 ชั่วโมง
✅ลุ้นรับเงินรางวัล
✅สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube
ห้ามพลาด กับโครงการอบรมที่เต็มไปด้วยสื่อปฐมวัยที่มีคุณภาพ และเข้าถึงทักษะต่างๆ ให้กับน้องๆหนู
⛔️หมายเหตุ⛔️
สงวนสิทธิ์ ใบประกาศนียบัตรจะได้รับเฉพาะคุณครูที่ลงทะเบียนอบรม และมีรายชื่อเท่านั้น
Scroll to Top