โครงการการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี เรื่อง… เกมร้อยเชือกพาเพลิน

July 12, 2023 0 Comments

🔰อบรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2566
✅เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)
✅อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง
✅สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube