โคงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การผลิตสื่อ (ป้ายนิเทศแบบ 3 มิติ + เกมส์วงล้อ 3 มิติ) [รุ่นที่ 1/7]

โครงการอบรมครูปฐมวัยออนไลน์ รุ่นที่ 1/7 การผลิตสื่อ (ป้ายนิเทศแบบ 3 มิติ + เกมส์วงล้อ 3 มิติ)

อบรม วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

》 https://training-mtr4289.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)

โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

 
 
Scroll to Top