ข้อมูลบริษัท

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

MEDIA&TRAINING CO., LTD

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการจัดอบรมครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีในวงการศึกษาและการพัฒนาครู บริษัทเราได้บรรจุบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนและการพัฒนาครูมากมาย ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจสำหรับครูปฐมวัยทั่วประเทศ

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการจัดอบรมครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีในวงการศึกษาและการพัฒนาครู บริษัทเราได้บรรจุบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนและการพัฒนาครูมากมาย ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจสำหรับครูปฐมวัยทั่วประเทศ

เราได้จัดอบรมครูปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม นอกจากการอบรมแบบดั้งเดิมที่เราจัดให้ทั้งในสถานที่จริงและออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom แล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการสอนและการเรียนรู้ของครูปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุด

เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เราได้ออกแบบหลักสูตรอบรมที่เน้นการนำเสนอเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการสอนครูปฐมวัย อีกทั้งยังเน้นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสอนที่ทันสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพสำหรับเด็กๆ ที่อยู่ในระดับชั้นปฐมวัย

เราเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาตนเองในการสอนและการเรียนรู้ ดังนั้น เราได้เพิ่มเติมเนื้อหาการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการสอนของครูปฐมวัย ทั้งในด้านการวางแผนการสอน การใช้วัสดุสื่อการสอนที่เหมาะสม การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กอย่างถูกต้อง

จากประสบการณ์ที่เราได้รับจากการอบรมครูปฐมวัยมากกว่า 10,000 คนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งได้ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของครูปฐมวัยให้เติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม

ในสมัยที่เทคโนโลยีและสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการศึกษา เราให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการอบรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันและโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ หรือการใช้งานโปรแกรม Zoom เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูปฐมวัยในการเข้าร่วมอบรมได้ทุกที่ทุกเวลา

ทั้งนี้ บริษัทเรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยในประเทศ โดยให้บริการอบรมที่มีคุณภาพสูง และสร้างผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับครูปฐมวัยทุกคน ทั้งในด้านการพัฒนางานสอนและการเติบโตส่วนบุคคลของครู ในที่สุดเราหวังว่าครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมจากเราจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการสอนและสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆ อย่างเต็มที่

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0925563000992

  • 49/19 หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 (สำนักงานใหญ่)
  • 34/13 หมู่ที่ 3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 (สาขากรุงเทพฯ)

Website : www.mtr4263.com
Line Contact : @mtr4263
Facebook : Media & Training Co., Ltd.

Scroll to Top