การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Portfolio Mini)

🔰อบรม วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
✅เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
✅อบรมออนไลน์ผ่าน zoom
✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 3 ชั่วโมง
✅สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube

Scroll to Top