โครงการอบรมการใช้ CANVA อย่างมืออาชีพ เพื่อใช้ในการสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัย

January 23, 2024 0 Comments

โครงการอบรมการใช้ CANVA อย่างมืออาชีพ เพื่อใช้ในการสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัย ลิงค์สมัครอบรม >https://citly.me/HPuzT อบรมวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 -16.00 น. (จำนวน 6 ชั่วโมง) มีคลิปวีดีโอย้อนหลัง มีใบประกาศนียบัตรจำนวน 6 ชั่วโมง#หัวข้อการอบรม1.ทำความรู้จักโปรแกรม Canva และ การใช้งานเบื้องต้น2. การสร้างสื่อสำเร็จรูปด้วย Canva3. เริ่มต้นการสร้างสื่อแบบ Modern Design4. การออกแบบสื่อในส่วนของ หน้าเนื้อหาต่าง ๆ5. การใส่ Animation เอ็ฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโอ และตัดภาพพื้นหลัง6. Workshop การตัดต่อวิดีโอสื่อการสอน สร้างและแทรกเสียงบรรยายจากผู้สอน หรือจากภายนอก7. การนำเสนอผลงาน การส่งออกผลงาน และการเผยแพร่ผลงาน…………………………………… สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง) โทร 0935786516 หรือ 0945184767 (คุณกบ)

โครงการอบรม การผลิตสื่อ DIY นิทานดึงเส้นเคลื่อนไหว หน่วยปลอดภัยในยานพาหนะ และ โครงการอบรม การผลิตสื่อ DIY & Paper Merry Christmas จากวัสดุเหลือใช้

December 3, 2023 0 Comments

📢 มาแล้วจ้า‼️กับโครงการอบรมออนไลน์ 2 หัวข้อใหม่ {กับ}การผลิตสื่อ DIY นิทานดึงเส้นเคลื่อนไหว หน่วยปลอดภัยในยานพาหนะ และ โครงการอบรม การผลิตสื่อ DIY & Paper Merry Christmas จากวัสดุเหลือใช้👉 ลิงค์สมัครอบรม > https://shorturl.asia/PnFHm♥️ ราคา 169 บาท ……………………………..1. โครงการอบรม การผลิตสื่อ DIY นิทานดึงเส้นเคลื่อนไหว หน่วยปลอดภัยในยานพาหนะ📆 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ( จำนวน 6 ชั่วโมง)⏰ เวลา 09.00-16.00 น.🎉ได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 6 ชั่วโมง📌 มีคลิปวีดีโอย้อนหลัง………………………………….2.โครงการอบรม การผลิตสื่อ DIY & Paper Merry Christmas จากวัสดุเหลือใช้📆 วันอาทิตย์ที่17 ธันวาคม 2566 ( …

โครงการ “การผลิตสื่อ DIY 3D Model แบบจำลองชั้นดิน จากวัสดุเหลือใช้”

November 26, 2023 0 Comments

📢 มาแล้วจ้ากับโครงการอบรมฟรี ฟรี ฟรี‼️‼️{กับ}โครงการ “การผลิตสื่อ DIY 3D Model แบบจำลองชั้นดิน จากวัสดุเหลือใช้”📌ลิงค์สมัครอบรม>https://shorturl.asia/9YMTU📆 อบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2566⏰ เวลา 09.00-12.00 น.👉 อบรมช่องทาง เพจ Facebook บริษัท👉 ชื่อเพจ Media & Training Co., Ltd.👉 ลิงค์เพจ https://shorturl.asia/VDkxN🚩 มีใบประกาศนียบัตรจำนวน 3 ชั่วโมง🔥#หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ใบประกาศนียบัตรเฉพาะคุณครูที่สมัครอบรมผ่านลิงก์และมีรายชื่อในระบบเท่านั้น!!………………………………………🔱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @mtr4263 (บจก.มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง)☎️ โทร 0935786516 หรือ

โครงการอบรมออนไลน์ “การผลิตสื่อ DIYโมเดลหน่วยกลางวันกลางคืน จากวัสดุเหลือใช้”

November 19, 2023 0 Comments

-อบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566– เวลา 9:00 น ถึง 16:00 น (จำนวน 6 ชั่วโมง)-มีใบประกาศนียบัตรให้จำนวน 6 ชั่วโมง– มีคลิปวีดีโอ YouTube ย้อนหลังให้– อบรมผ่าน zoom– ราคา 99 บาท-ฟรีไฟล์ใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์-ฟรีไฟล์กิจกรรมเกมการศึกษา สมัครอบรมที่นี่

โครงการอบรมออนไลน์การผลิตสื่อ BIGBOOK ดับเบิ้ลสไลด์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการรู้ค่า จำนวน และ ตัวเลข 1-10 หน่วย ผัก ผลไม้ (เพื่อเป็นสื่อประกอบ ประเด็นท้าทาย การพัฒนางาน PA)

November 13, 2023 0 Comments

-อบรมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566– เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น (จำนวน 3 ชั่วโมง)– ฟรีไฟล์แถมเกมการศึกษา-มีใบประกาศนียบัตรให้จำนวน 3 ชั่วโมง– มีคลิปวีดีโอ YouTube ย้อนหลังให้– อบรมผ่าน zoom– ราคา 69 บาท สมัครอบรมที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง”

September 15, 2023 0 Comments

การสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก และครูกับผู้ปกครองถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ในการ ส่งเสริมการศึกษาเพราะในขณะที่ครูอย่างเราทราบและสังเกตเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนแสดงออกมาที่โรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นบุคคลที่จะสังเกตเห็นพฤติกรรมที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างของนักเรียนเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้าน ดังนั้นเราจึงไม่ควรตัดสินพฤติกรรม และความสามารถของนักเรียนเฉพาะด้านที่เราเห็นแต่ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว การได้พูดคุยสื่อสารกับผู้ปกครองบ่อยครั้ง จึงเป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้เราทราบถึงพฤติกรรมหรือความสามารถของเขาในอีกด้วยหนึ่ง เพื่อที่เราสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือส่งเสริมนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้บริษัทมีเดียแอนด์เทรนนิ่งจำกัด จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง” ขึ้น เพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจระหว่างครูกับเด็ก และครูกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็กและสามารถนำไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่องเทคนิค“เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง” เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบ“เทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง”เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีเทคนิคการสื่อสารสร้างความเข้าใจสำหรับครูปฐมวัยที่มีต่อเด็กและผู้ปกครอง 🗓️ วันที่ 7  ตุลาคม  2566  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 📌 สถานที่ ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่เพื่อสมัคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🗓️ วันที่ 8 …

หลักสูตร การอบรม การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหลักเกณฑ์ใหม่ว.PA และหลักเกณฑ์เก่า ว 23 และการทำ PLC

July 26, 2023 0 Comments

🔰อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 สิงหาคม 2566✅เวลา 09.00-16.00 น. (12 ชั่วโมง)✅ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 12 ชั่วโมง                                                      ✅สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ลงะทะเบียนที่นี่

โครงการการผลิตสื่อ POPUP มหัศจรรย์ เรื่องวันแม่แห่งชาติ

July 25, 2023 0 Comments

อบรมวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00-20.30 น.ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 1 ชั่วโมงลุ้นรับเงินรางวัลสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTubeห้ามพลาด กับโครงการอบรมที่เต็มไปด้วยสื่อปฐมวัยที่มีคุณภาพ และเข้าถึงทักษะต่างๆ ให้กับน้องๆหนูหมายเหตุสงวนสิทธิ์ ใบประกาศนียบัตรจะได้รับเฉพาะคุณครูที่ลงทะเบียนอบรม และมีรายชื่อเท่านั้น สมัครอบรมที่นี่

โครงการอบรม เรื่อง นวัตกรรม แผนการสอนหน้าเดียว

July 17, 2023 0 Comments

อบรม วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)อบรมออนไลน์ผ่าน zoomผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง สมัครอบรมที่นี่

โครงการสร้างสื่อการสอนและเกมเชิงปฏิสัมพันธ์ออนไลน์

July 17, 2023 0 Comments

** โปรแกรมออนไลน์ อบรมผ่าน Computer ** อบรม วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง) อบรมออนไลน์ผ่าน zoom ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง สมัครอบรมที่นี่